• לדרמן ויז'ן מחויב לשיפור איכות חייהם של מטופליו באמצעות טיפול נאות בבריאות העין והראייה.
  • אנו עושים זאת על ידי יישום מלוא יריעת הידע המקצועי העומד לרשותנו למען כל אחד ואחת ממטופלינו, בכל עת.
  • לעולם איננו שוכחים שאנו חווים את חיינו באמצעות העיניים.
  • אנו מחויבים להבטיח שכל המטופלים שלנו ירכשו את מיומנויות הראייה החיוניות שבעזרתן יממשו את הפוטנציאל הגלום בהם בלימודים, בעבודה ובשעות הפנאי.
  • אנו מבינים מדוע אין די בראיית 6/6.
  • אנו מחויבים להכשרה מקצועית מתמשכת של אנשי הצוות שלנו על מנת להבטיח כי מטופלינו ייהנו מן הידע העדכני ביותר שקיים בתחום בריאות העין והראייה.
  • אנו חותרים תמיד להעניק לזולת את אותה איכות טיפול שהיינו רוצים לקבל בעצמנו.