פסיכולוגים:

ד"ר חנוך יריס
מועצה אזורית מטה בנימין
מנהל שרות פסיכולוגי
052-5666230

ד"ר פייגי סורוצקין
פסיכולוגית
052-3840687

ד"ר סטיוארט צ'סנר
פסיכולוג
02- 5611814

לאה קינרייך
פסיכולוגית
050-7110206

ד"ר דוד קניגסברג
פסיכולוג
02-6512565

ד''ר רפאל ריכמן
מכון אתגר
פסיכולוג
054-6495889

מרפאה בעיסוק:

גילה אסולין
מרפאה בעיסוק
02-5871474

דורית דיל
מרפאה בעיסוק
08-5870207 

רחל ויזל
מרפאה בעיסוק 
050-6458241

סנדי וקסמן
מרפאה בעיסוק
08-9790096

חיה קושניר
מרפאה בעיסוק
02-6446061

רות ליירטר
מרפאה בעיסוק
052-8620681

חנוך מיוחד:

ברוריה ברובנדר
מורה בחנוך מיוחד 
02-5372950

חיה דרוך
מורה לחנוך מיוחד
גננת שו"ח הוראה מתקנת בגיל הגן
02-5373248

שיינדי הלר
יועצת חינוך מיוחד לויזניץ
02- 5378423

הילרי הרצברג
בית הספר תדהר
02-6787805

מאטי זילברמן
מורה לחינוך מיוחד
02-5387955

מגי שרבני
מרכז התנופה
מרכזת לימודי המשך לחינוך מיוחד
052-3594701

רב וובר
מכון יד צבי
02-5000728

יועצים:

בית ספר אדם
יועצת חינוכית
02-5667404

רב אופמן
יועץ
052-7619009

איידל רזניק
בדרך המלך
יועצת לבעיות קשב, ריכוז וקשיי למידה
052-7639018

רב ריכטר
יועץ לנוער עם קשיי למידה
052-7616161
02-5379099

מאבחנים:

ד"ר ציפי מאק
מאבחנת
052-2601070
03-6244404

אביבה ספטר
מאבחנת למידה
02-5401010

דיסלקסיה:

סוזי סיקמסקי
מורה לדיסלקסיה
050-4112352

אדיבה שכנאי
מומחית להוראת דיסלקטים
052-5286890

פיזיוטרפיה:

ד''ר מירי רצון
פיזיוטרפיה
050-6242426

שם: ד"ר שושנה לוין פוקס
מקצוע: פסיכולוגית לילדים, מרפאה באמצעות משחק , מנחה בנושא ריפוי במשחק
טל: (02) 625-3364
כישורים מקצועיים:
פסיכולוגית מורשית (ישראל)
מנחה ומרפאה בעיסוק מוסמכת (Association for Play Therapy: www.a4pt.org)
מומחית בנושא ריפוי במשחק בדרגה של פרופסור (Play Therapy International: ptiorg@aol.com)