ברצוננו להודות לך על השינוי שהשימוש בתוכנה למחשב HTS חולל בביתנו איילת. לא רק שכבר אינה מתלוננת על שעורי בית, לא רק שהיא קוראת כל הזמן בהנאה רבה אלא אפילו כתב היד שלה השתפר בצורה מדהימה, ובכל נושה הסדר והארגון (ילקוט, מערכת וכדו') היא כילדה אחרת לחלוטין.