בננו התקשה בקריאה ובהעתקה, בבית ספר הוא היה צריך להעתיק אות אות מהלוח, וכן לא אהב לכתוב.

ב"ה לאחר 13 שיעורים הקריאה השתפרה, הוא מעתיק מהלוח מילים שלמות וכמעט ללא שגיאות כתיב, וכן הכתב השתפר.

אנו מאחלים לרוברט לדרמן שימשיך להיות שליח טוב לעזור לילדי ישראל.

ד.ל.